Terpander

Leuvens mannenkoor

Welkom

Welkom op deze nieuwe website van het even nieuwe Leuvense mannenkoor Terpander. Het koor werd in 2016 opgericht om het schrijnend tekort aan mannenkoren in Vlaanderen op te vangen en het prachtige repertoire dat voor dit soort koren werd geschreven, te kunnen uitvoeren.

Op deze website kan je info vinden over het koor, de dirigent en het bestuur, alsook een kalender met een overzicht van de komende projecten en concerten.

We zijn nog steeds op zoek naar geïnteresseerde jongemannen om mee te zingen. De repetities gaan om de twee weken door op zondagavond van 20u tot 22u in het zaaltje naast de Sint-Michielskerk (Naamsestraat, Leuven). Alle jongemannen met koorervaring zijn welkom. Noten kunnen lezen is natuurlijk handig, maar geen must. Buiten de repetities willen oefenen aan de muziekstukken (via de partituur of met behulp van een geluidsopname) is dat wél. In ruil krijg je een tweewekelijkse repetitie in een fantastische groep. Interesse om mee te zingen? Neem contact op met het bestuur op bestuur@terpander.be en we nodigen je zeker en vast uit op onze eerstvolgende repetitie.

Kalender